BADANIA TERMOWIZYJNE

Kamera termowizyjna to przyrząd, który w czasie rzeczywistym pokazuje i rejestruje obraz termiczny przedmiotów, powierzchni i otoczenia, odwzorowując ich temperaturę za pomocą barw na ekranie kamery.

DLA FIRM

Wśród wielu praktycznych zastosowań termowizji oferujemy przede wszystkim diagnostykę urządzeń i instalacji elektrycznych. Precyzyjnie lokalizujemy punkty podwyższonej emisji ciepła w torach prądowych, uzwojeniach i na stykach, co pozwala zapobiec awarii oraz eliminuje niepotrzebne straty energii. Wykrywamy nieprawidłowości i potencjalne błędy w funkcjonowaniu instalacji elektrycznych, dzięki czemu zapobiegamy pożarom i awariom. Szczególnie istotny jest sposób w jaki wykonujemy pomiary, bezinwazyjnie – z odległości, co umożliwia badanie pod napięciem i obciążeniem – i nie zakłóca porządku ani rytmu pracy naszych klientów. Koszt takiego badania jest znikomy w porównaniu z kosztami strat jakie mogą państwo ponieść w skutek źle funkcjonującej instalacji.

DLA DOMU

Oferujemy nasze usługi także właścicielom i użytkownikom budynków mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. Wykonamy w Państwa domu lub miejscu pracy badania, określające szczelność termiczną ze wskazaniem „mostków termicznych” i innych miejsc nadmiernej ucieczki ciepła.

Zapraszamy do współpracy!!!